Home
E-mail
Poleć nas
Oferta

ELIDENS DTG 1300
Gazowy stojący kocioł kondensacyjny do ogrzewania i podgrzewania c.w.u.

 • Kompaktowy, gotowy do podłączenia kondensacyjny kocioł stojący ze zintegrowanym podgrzewaczem c.w.u. o poj. 130 litrów.
 • Do pracy z gazem GZ 50 (nastawa fabryczna) lub GZ 41,5 lub gazem płynnym propanem, o wysokiej oszczędności energii i niskiej emisji zanieczyszczeń.
 • Do pracy zależnej lub niezależnej od powietrza w pomieszczeniu ustawienia kotła.
 • Sterowana mikroprocesorowo konsola sterownicza DIEMATIC 3 do regulacji temperatury kotła i podgrzewacza. Przy podłączeniu czujnika zewnętrznego i/lub czujnika (-ów) pokojowego (-ych), dla jednego bezpośredniego obiegu grzewczego (możliwość rozszerzenia - 2 x obieg mieszaczowy) z wyświetleniem funkcji i temperatury, diagnostyką układu i wszystkimi wymaganymi funkcjami zabezpieczającymi. Pod czas fazy ładowania zasobnika określony algorytmem optymalizuje przepływ i temperaturę powrotu do kotła Active-Condens. System poprzez modulację pompy obiegowej o sterowanej prędkości obrotowej. Dzięki temu zostaje utrzymana wysoka sprawność kotła i zwiększona wydajność początkowa wody ciepłej.
 • Kompletnie wyposażony w przejrzyście umieszczone i dzięki odchylanej konsoli, łatwo dostępne elementy, jak:
  • Cylindryczny wymiennik ciepła monoblok ze stopu odpornego na korozję i wysoką temperaturę z zamkniętą komora spalania.
  • Cylindryczny palnik z powierzchnią ceramiczną z wysokim stopniem stopniem wstępnego mieszania z kompaktową drogą gazową, wentylatorem promieniowym i tłumikiem szmerów ssania.
  • Modulująca pompa obiegowa i 3-drogowy zawór przełączający (praca c.o. - c.w.u.), grupa bezpieczeństwa c.w.u., odpowietrznik automatyczny, czujnik ciśnienia instalacji, zawór bezpieczeństwa 3 bar, naczynie wzbiorcze o pojemności 12 litrów, czujnik temperatury spalin z funkcją zabezpieczającą i syfon kondensatu z wężem odprowadzającym.
  • Dostępny opcjonalnie, zintegrowany pod wspólną obudową, zestaw podłączeniowy z 3-drogowym zaworem mieszającym z siłownikiem i pompom obiegową dla jednego obiegu mieszaczowego.
 • Pośrednio podgrzewany, wysokiej wydajności podgrzewacz wody pitnej o pojemności 130 litrów:
  • Zasobnik ciśnieniowy z blachy stalowej i wymiennik ciepła o dużej powierzchni w kształcie wężownicy, chronione trwałą emalią.
  • Kompletny, izolowany cieplnie wysokiej jakości bezfreonową pianką poliuretanową, spienioną bezpośrednio pod płaszczem podgrzewacza, dzięki czemu unika się mostków cieplnych, a straty promieniowania są niewielkie
  • Bezobsługowa anoda tytanowa (Titan-Active-System®) na górnym kołnierzu wyczystkowym.
 • Dla uproszczenia transportu w cokole znajdują się rolki, a na średniej wysokości umieszczono otwory na dwa drążki transportowe.
 • Armatura podłączeniowa z wodnym i gazowym zaworem odcinającym może być zamontowana na ścianie. Umożliwia ona niezależnie od samego kotła, napełnienie i wykonanie próby szczelności instalacji.

MC 25 BIC Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny do c.o. i wytwarzania c.w.u. w podgrzewaczu.

 • Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny do centralnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, temperatura robocza do 95º C, zakres regulacji maksimum do 80º C.
 • Sprawność eksploatacyjna do 109%.
 • Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 20 mg/kWh, CO < 15 mg/kWh
 • Do pracy szczególnie ekonomicznej z gazem ziemnym i z propanem, przy zastosowaniu zestawu do przezbrojenia.
 • Do podłączania do przewodu powietrzno-spalinowego poziomego lub pionowego.
 • Korpus kotła monoblok cylindryczny z odlewu aluminiowo-krzemowego, odporny na korozję z zamkniętą komorą spalania.
 • Palnik gazowy z pełnym mieszaniem, modelacyjny w zakresie od 17 do 100% mocy znamionowej z kompaktowym zaworem gazowym, wentylatorem i tłumikiem zasysania.
 • Konsola sterownicza DIEMATIC 3 wyposażona fabrycznie w regulację pogodową z korektą temperatury pomieszczenia dzięki zdalnemu sterowaniu CDI 2 dostarczanemu jako wyposażenie dodatkowe i pozwalającemu na sterowanie i programowanie 1 obiegu bezpośredniego, 1 obiegu c.w.u. i 1 obiegu z zaworem mieszającym. Istnieje możliwość podłączenia od 2 do 10 kotłów w kaskadzie.
 • 4 wersje wytwarzania c.w.u.:
  • w podgrzewaczu o pojemności 55 litrów zintegorowanym z kotłem wersji: MC 25 BIC
  • w podgrzewaczu naściennym o pojemności 80 litrów umieszczonym obok (z lewej lub prawej strony) kotła: wersja BS 80
  • w podgrzewaczu naściennym o pojemności 80 l umieszczonym pod kotłem, dostarczanym z tylną ramą montażową i ozdobnym wykończeniem: wersja BC 80
  • w podgrzewaczu cylindrycznym o pojemności 130 l stojącym na podłodze: wersja BS 130
 • Kocioł dostarczany jest z pompom grzewczą modulacyjną, pompom ładującą dla wersji MC, LP lub zaworem przełączającym dla kotła MC 25 BIC, odpowiednikiem automatycznym, odprowadzeniem kondensatu z syfonem i przewodem odpływowym, czujnikiem ciśnienia, zaworem bezpieczeństwa 3 bar, naczyniem wzbiorczym o pojemności 14 litrów dla wersji MC, LP lub 10 litrów dla MC 25 BIC, czujnikiem spalin, zestawem do podłączenia hydraulicznego z zaworem wodnym, gazowym i grupą bezpieczeństwa c.w.u., lakierowaną obudową w kolorze białym (RAL 9016) z izolacją dźwiękochłonną, konsolą do montażu naściennego.

GTU C 1200
Olejowy stojący kocioł kondensacyjny do centralnego ogrzewania i wytwarzania c.w.u.

 • Olejowy stojący kocioł kondensacyjny składający się z korpusu żeliwnego i ceramicznego wymiennika ciepła spalin.
 • Wysokie wykorzystanie energii przy rocznej sprawności eksploatacyjnej do 104,3 %.
 • Przeznaczony do opalania olejem opałowym EL i olejem opałowym o niskiej zawartości siarki.
 • Dostarczany w 5 pakietach:
  • 1 pakiet – kocioł wraz ze zintegrowanym pod wspólną obudową palnikiem Eco.Nox o obniżonej emisji tlenków azotu (Nox < 90 mg/kWh).
  • 1 pakiet – L 160 lub L 250 umieszczany poziomo pod kotłem z bezobsługową ochronną anodą tytanową (TA-System) na przednim kołnierzu wyczystkowym.
  • 1 pakiet – armatura połączeniowa kocioł-podgrzewacz włącznie z pompą ładującą i zaworem zwrotnym klapowym.
  • 1 pakiet – wsuwana konsola sterownicza, wybór z tabeli poniżej.

Wszystkie 4 wersje zawierają regulację c.w.u. i przełączanie priorytetowe (Czujnik podgrzewacza zamawiany jest oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe.) oraz sterowanie ochroną podgrzewacza wody pitnej De Dietrich przy pomocy anody tytanowej (TA-System)

Copyright 2007 - Technika Okienna